Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΘΗΒΩΝ !!!


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΙΩΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΘΗΒΩΝ


Εφέσου 10 Τ.Κ. 32200
Προσφυγικός Συνοικισμός Θήβας
Αρμόδιος : Δημήτρης Σοβατζής
Τηλ. 6973466592
E-mail:sovdim@hotmail.comΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Τήν Κυριακή 1 Δεκεμβρίου  2013 πραγματοποιήθηκαν μέ μεγάλη 
συμμετοχή 84 Μελών στά Γραφεία τού Συλλόγου μας ( Εφέσου 10 )
 στόν Προσφυγικό Συνοικισμό τής Θήβας οί Αρχαιρεσίες γιά τήν εκλογή
 τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Εξελεγκτικής Επιτροπής 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 9 τού Καταστατικού τού Συλλόγου μας .
Σύμφωνα μέ τήν καταμέτρηση τών ψηφοδελτίων τής Εφορευτικής Επιτροπής 
πόυ απάρτιζαν οί κ.κ. Σίλας Παύλου , Τάσος Σοβατζής καί Βαγγέλης Μακρής ,
 ψήφισαν 84 Μέλη , καί έγκυρα ήταν 84 ψηφοδέλτια .
Έλαβαν κατά πλειοψηφία τίς παρακάτω ψήφους γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο
 οί κάτωθι :
Αριάνογλου Κώστας           79
Σο'ι'λέδης Νίκος                 58
Δημητριάδης Παύλος         54
Σο'ι'λέδης Σωτήρης            49
Σοβατζής Δημήτρης           46
Σο'ι'λέδης Αλέκος               32
Χατζηφωτίου Γιώργος         25
Κουτρουμάνος Βαγγέλης    24
ΑριάνογλουΣτέλιος              2
Κέντζης Γιάννης                  2
Κάκας Χρήστος                   2
Μανταλόζης Θεόδωρος       2
Κατσιφής Παναγιώτης         1

Γιά τήν Εξελεγκτική Επιτροπή οί κάτωθι :


Γερονικολός Γιάννης          55

Γερονικολός Λάκης            35
Στάντζος Μανώλης             33
Μηνάς Παναγιώτης            16

Σύμφωνα μέ τό Αρθρο 9 τού Καταστατικού τού Συλλόγου μας Εκλέγονται
  γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο
 Τακτικά μέλη οί κ.κ. :

Αριάνογλου Κώστας , Σο'ι'λέδης Νίκος , Δημητριάδης Παύλος , 
Σο'ι'λέδης Σωτήρης , Σοβατζής Δημήτρης  .
Αναπληρωματικά Μέλη οί κ.κ. : Σο'ι'λέδης Αλέκος , Χατζηφωτίου Γιώργος , 
Κουτρουμάνος Βαγγέλης . .
Γιά τήν Εξελεγκτική Επιστροπή Τακτικά Μέλη οί κ.κ. : Γερονικολός Γιάννης , 
Γερονικολός Λάκης , Στάντζος Μανώλης .
Αναπληρωματικό Μέλος ο κ. : Μηνάς Παναγιώτης .


***   Τήν Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 συνεδρίασε στά γραφεία τού Συλλόγου μας τό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  πού προέκυψε από τίς πρόσφατες Αρχαιρεσίες σύμφωνα μέ τό Αρθρο 9  τού Καταστατικού τού Συλλόγου μας  καί  συγκροτήθηκε  σέ σώμα ώς εξής : 


Πρόεδρος : Αριάνογλου Κώστας
Αντιπρόεδρος :Δημητριάδης Παύλος
 Γενικός Γραμματέας : Σοβατζής Δημήτρης
Ταμίας : Σο'ι'λέδης Νίκος
Μέλος : Σο'ι'λέδης Σωτήρης


Υπεύθυνος τής λειτουργίας τού Γραφείου Τύπου καί τού τμήματος τών Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου συνεχίζει νά είναι μέ ομόφωνη απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τήν ερχόμενη διετία ο κ. Σοβατζής Δημήτρης .
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΙΩΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΘΗΒΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΒΑΤΖΗΣ
Email:sovdim@hotmail.com